Ağa Mısın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağa Mısın?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ağa mısın?" ifadesi, Türkçede bir kişiye, kendini daha önemli veya üstün görmesine karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde sorulan bir sorudur. Bu ifade, genellikle bir kişinin haksız yere otorite veya kontrol uygulamasını eleştirmek ve onu alçakgönüllü olmaya ve başkalarına saygı göstermeye çağırmak için kullanılır.

"Ağa mısın?" sorusu, bir kişinin kendini başkalarından üstün görmemesi ve daha saygılı, adil ve anlayışlı bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtir. Bu ifade, bir kişinin egosunu ve kendine duyduğu abartılı değeri sorgular.

Hakaret mi?


Ağa mısın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluş ve kabule göre doktor olan katılan ile sanığın görevli oldukları devlet hastanesi acil servisinde bir hastanın getirilmesi sırasında tartıştıkları, tartışma sırasında sanığın katılana hitaben söylediği "Sen kimsin, ağa mısın, hastane senin malın mı?” şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hakaretin haksız fiile tepki şeklindeki oluşa uygun olmayan gerekçeyle TCK'nın 129/1. maddesi uyarınca hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5725 Karar: 2015/6643 Tarih: 06.10.2015

"Ağa Mısın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.