Siktirmesin Belasını

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siktirmesin Belasını"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Siktirmesin belasını", oldukça argo ve kaba bir ifadedir ve genellikle bir olayın veya durumun istenmeyen veya kötü bir şekilde sonuçlanmasını dile getirmek için kullanılır. Bu ifade, hayal kırıklığını, öfkeyi veya olumsuz duyguları ifade ederken, olayın beklenen veya istenilen sonuçlarına ulaşmamasına tepki gösterir. "Siktirmesin belasını" ifadesi, argo dilde olumsuz bir durumun dile getirilmesi ve bu duruma karşı tepki gösterilmesi amacıyla kullanılır.

Bu tabir, genellikle şaşkınlık, hoşnutsuzluk veya öfke gibi duygusal tepkileri yansıtırken, olumsuz bir olayın veya durumun etkilerini vurgular. "Siktirmesin belasını" ifadesi, olumsuz bir duruma veya olaya karşı tepki gösterirken, kızgınlık veya hayal kırıklığını ifade eder. Bu tür argo ifadeler, iletişimde olumsuz duyguları ifade etmek yerine daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanmanın önemini vurgularken, karşınızdaki kişilerin duygularını incitmemeye özen göstermek gereklidir.

Hakaret mi?


Siktirmesin Belasını kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Cezaevi aracı içinde, şoförü hedef alarak: Asker, şu şöföre söyle adam gibi araba kullansın, s.ktirmesin belasını) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6599 Karar: 2018/6279 Tarih: 26.04.2018

"Siktirmesin Belasını" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.