Cinayet mi İşledik Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cinayet mi İşledik Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Cinayet mi İşledik Lan, bir soru cümlesi olup, bir suçun işlenip işlenmediğini sorgulamak için kullanılır. Bu cümle, genellikle şaşkınlık, pişmanlık veya inkâr ifade eder. Bu cümle, aynı zamanda bir haber başlığı olarak da kullanılmıştır. Bu haberde, Adana’da bir kişi, kendisine küfür ettiğini iddia ettiği çocukluk arkadaşıyla kavga edip bıçakladıktan sonra hastaneye götürürken, polise “Cinayet mi işledik lan” diye sormuştur.

Cinayet işlemek ise, adam öldürmek anlamına gelen bir deyimdir. Cinayet işlemek, Türk Ceza Kanunu’na göre ağır bir suçtur ve cezası müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis olabilir. Cinayet işlemek, kasten veya taksirle olabilir. Kasten cinayet işlemek, öldürme niyetiyle hareket etmek demektir. Taksirle cinayet işlemek ise, dikkatsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebep olmak demektir.

Hakaret mi?


Cinayet mi İşledik Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sana evrak falan yok, defol git, cinayet mi işledik lan, sen kimsin ki benim aracımı otoparka çekiyorsun, senin görev yerin burası mı, sen defol kavşağına git" yeklindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/7667 Karar: 2018/10143 Tarih: 26.06.20118

"Cinayet mi İşledik Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.