Sorumsuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sorumsuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Sorumsuz deyimi, bir kişinin veya bir grubun yaptığı işlerin veya davranışların sonuçlarından kaçınan, kendisine verilen görevleri yerine getirmeyen, başkalarının hak ve çıkarlarını umursamayan anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin veya bir grubun olumsuz, zararlı, tehlikeli veya saygısız işler yaptığını veya davranışlar sergilediğini belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Sorumsuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Yargılamaya konu somut olayda, evlerine hırsız giren sanığın sorunlarıyla ilgilenmeyen kooperatif yöneticisi olan katılana internet sitesi üzerinden söylediği "Laubali, lakayt, sorumsuz ve basiretsiz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nin 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 4. CD Esas: 2013/966 Karar: 2014/22312 Tarih: 18.06.2014

"Sorumsuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.