Kaçağın Ailesi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaçağın Ailesi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaçığın Ailesi deyimi, bir kişinin ailesinin veya soyundan gelenlerin deli, çılgın veya tuhaf olduğunu ifade etmek için kullanılan bir söz şeklidir. Bu deyim, genellikle alay, küçümseme veya eleştiri amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Kaçağın Ailesi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık gazete muhabirinin katılanın cezaevinden firar eden oğlu ..'le ilgili haber yapmak üzere aldığı aile fotoğrafını iki ayrı tarihli gazetelerinde küçük düşürücü herhangi bir söz kullanmadan "Kaçağın ... 'deki ailesi perişan" başlığıyla ve "oğullarının arkadaş kurbanı olduğunu ve kendisini yaktığını" söylediklerini ifade ederek yayınlaması eylemlerinin güncel haber niteliği taşıyıp taşımadığı tartışılmadan hükümler kurulması yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2006/5840 Karar: 2007/9622 Tarih: 20.11.2007

"Kaçağın Ailesi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.