Size Psikopat mı Lazım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Size Psikopat mı Lazım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade, olumsuz bir niyet içerebilen ve kişiyi aşağılama veya eleştiri amacı taşıyan bir ifadedir. "Size psikopat mı lazım?" ifadesi, karşı tarafı aşağılayarak veya onun zihinsel durumuyla alay ederek iletişim kurma amacını taşır.

Hakaret mi?


Size Psikopat mı Lazım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis memurları mağdurlarının iddia ettiği küfürlü sözleri söylediğinin kanıtlanmadığı, ancak kanıtlanan "Size psikopat mı lazım" şeklindeki sözlerinin de mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba sözlerle psikopat mı lazım size niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4469 Karar: 2014/23410 Tarih: 30.06.2014

"Size Psikopat mı Lazım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.