Karısını Kaptırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karısını Kaptırmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karısını kaptırmak, bir erkeğin eşinin başka biriyle ilişkiye girmesini veya onu kaybetmesini ifade eder. Bu durum genellikle bir ilişkide güvensizlik, sadakatsizlik veya iletişim eksikliği gibi sorunların sonucunda ortaya çıkar. Karısını kaptıran bir erkek, duygusal veya fiziksel olarak incinmiş hissedebilir ve bu durum ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilir.

"Karısını kaptırmak" deyimi, genellikle bir erkeğin eşini veya sevgilisini başka bir erkeğe kaptırması, ilişkisinin sona ermesi veya başkasıyla ilişki yaşamaya başlaması durumunu ifade eder. Bu ifade, bir ilişkinin sona erdiğini veya bir kişinin partnerini kaybettiğini anlatırken genellikle olumsuz bir çağrışım taşır.

Bu tabir sadece romantik ilişkiler için kullanılmaz, aynı zamanda geniş bir bağlamda kullanılabilir. Örneğin, bir proje, iş veya fırsatı kaçırmak anlamında da kullanılabilir. Bu deyimi kullanarak bir kişi, bir şeyi gözden kaçırdığını, bir fırsatı kaçırdığını veya başkalarının eline geçirdiğini ifade edebilir. Her iki durumda da, ifade olumsuz sonuçları ve kayıpları vurgular.

Hakaret mi?


Karısını Kaptırmak  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Sosyal medyada, Valiye hitaben: Herkesin valisi gece kar tatili verir, bizim vali de anca karısını güvenliğine kaptırır, bu tam bir ... skandalı işte) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık .... müdafinin ileri sürdüğü nedenler ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görülmemiş olmakla, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10377 Karar: 2015/12777 Tarih: 07.12.2015

"Karısını Kaptırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.