Pis Herif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pis Herif"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pis herif," aşağılayıcı ve argo bir ifade olup, genellikle bir erkeği aşağılamak veya hakaret etmek amacıyla kullanılan bir terimdir. "Pis" kelimesi, genellikle kişinin hijyen veya ahlaki değerleri ile ilgili olumsuz bir nitelik taşıdığını ifade ederken, "herif" terimi ise "adam" veya "erkek" anlamında kullanılan bir argo terimdir. "Pis herif" ifadesi, kişiyi hem ahlaki hem de kişisel nitelikler açısından aşağılamayı amaçlayan bir ifade olarak kabul edilir.

Bu tür aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler, insanlar arasında saygılı ve adil bir dil kullanmanın önemini vurgulayan örneklerdir. İnsanların birbirine karşı saygılı ve hoşgörülü bir iletişim kurması, sağlıklı ilişkilerin ve toplumsal uyumun sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. "Pis herif" gibi ifadeler, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü teşvik etmek yerine olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Hakaret mi?


Pis Herif kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde katılan sanık...'e hitaben söyledi "Pis herif şeklindeki ifadenin katılan sanık...'in onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25483 Karar: 2017/2050 Tarih: 22.02.2017

"Pis Herif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.