Onun Bunun Çocukları

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Onun Bunun Çocukları"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Onun bunun çocukları" deyimi ile "orospunun çocukları" denilmeye çalışılmaktadır. Bu ifade argo veya gündelik dilde kullanıldığında, genellikle tanımadığınız veya önemsemediğiniz kişilere veya gruplara atıfta bulunmak için kullanılır. Bu ifade, söz konusu kişilere veya gruplara saygısızlık veya küçümseme anlamı taşıyabilir. Özellikle belirli bir kimlik veya değer taşımayan insanları tanımlamak veya aşağılamak amacıyla kullanılır. Bu ifadeyi kullanırken dikkatli olmanız önemlidir, çünkü bazı durumlarda hoş olmayan veya aşağılayıcı bir ton taşıyabilir.

Hakaret mi?


Onun Bunun Çocukları kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde kendisine ait hesap üzerinden katılanın ... futbol takımı oyuncuları ile birlikte olduğu fotoğrafın üst kısmında "Onun bunun çocuklar" yazarak paylaşan sanığın "Cumhurbaşkanının ziyaretinin futbolculara motivasyon kattığını ve hakemin de bundan etkilendiğini düşünmüştüm" şeklindeki savunması karşısında eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarımı aşarak incitici, küçük düşürücü ve katlanın toplum içindeki saygınlığını zedeleyici mahiyette paylaşımda bulunması şeklinde gerçekleşen eyleminin aleni şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yüklenen suçtan mahkûmiyeti yerine yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/6109 Karar: 2017/865 Tarih: 16.02.2017

Karar #2

Dosya kapsamına göre, müşteki … vekilinin şikâyet dilekçesi ekine sosyal medya hesabında … ismi ile kayıtlı bulunan şahsın müştekiye yönelik “Adi şerefsiz töroris köpek vatan hayini onun bunun oooooooo orsbu çocugu” şeklinde hakarette bulunduğuna dair ekran görüntüleri çıktısını ibraz ederek şüpheliden şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, olay hakkında hiçbir araştırma yapılmadan atılı suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; şüphelinin sosyal medyasına ilişkin kaynak araştırması yapılması ve kolluk araştırması neticesinde şüpheli olduğu düşünülen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bu yöne ilişkin tespit yapıldıktan sonra suça konu sosyal medya hesabının kendisi tarafından kullanıp kullanmadığı da sorularak şüphelinin savunmasının alınmasından sonra, oluşacak sonuca göre hukukî durumun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Yargıtay 4.C.D. Esas: 2020/25973 Karar: 2020/18538 Tarih: 07.12.2020

"Onun Bunun Çocukları" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.