Faşizan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Faşizan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Faşizan", faşizm ideolojisine veya uygulamalarına benzeyen, onları anımsatan veya onları takip eden bir durumu veya davranışı ifade eden bir terimdir. "Faşizan" terimi, otoriter, baskıcı ve totaliter yönetim tarzlarına benzer bir şekilde hareket eden veya düşünen bir kişiyi, grupu veya davranışı tanımlamak için kullanılırken, faşizmin niteliklerini veya özelliklerini yansıtır.

Bu ifade, genellikle bir kişinin veya grubun otoriter veya baskıcı bir yönetim tarzını benimsediğini veya uyguladığını ifade ederken, aynı zamanda bu tür bir davranışın faşizme benzer nitelikleri taşıdığını vurgular. "Faşizan" terimi, toplumsal özgürlüklerin sınırlanmasına veya bireysel hakların ihlaline karşı olan duyarlılığı yansıtırken, aynı zamanda bu tür yönelimleri eleştirmek veya tanımlamak amacı taşır. Bu terimi kullanırken, dikkatli bir şekilde ve olumlu bir dil kullanarak ifade etmek önemlidir, çünkü terim genellikle eleştiri içeren veya tartışmalı bir bağlamda kullanılır.

Hakaret mi?


Faşizan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanık tarafından söylendiği kabul edilen "Kaymakamımız ve İlçe Tarım Müdürü resmen acımasızca tutum içindedir, Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürü bize karşı faşizanca bir tutum içerisindedir" şeklindeki ifadelerin bir bütün halinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp Kaymakamlığın ve İlçe Tarım Müdürlüğünün icraatına yönelik ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/38929 Karar: 2018/4362 Tarih: 27.03.2018

Karar #2

Sanığın yazdı mektupta geçen ifadeler (Mahkum tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alınarak: Zaman zaman faşizan yüzünü gizleme sihirbazlığa gösteriyor, çok yüzlülüğü gereği zaman zaman Kürt kardeşlerim sıfatımı kullanıyor) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşün ce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Faşizan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.