Gel Lan Buraya

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gel Lan Buraya"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gel lan buraya" ifadesi, bir kişiye, kendisine daha yakın bir konuma gelmesi veya kendisine yaklaşması için talimat vermek amacıyla kullanılan bir cümledir. Bu ifade, genellikle samimi veya yönlendirici bir ton içerirken, karşısındaki kişinin kendisine daha yakın bir mesafede olmasını istediğinizi ifade eder.

"Gel lan buraya" ifadesi, iletişimde fiziksel bir yakınlığı veya daha yakın bir etkileşimi teşvik etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, bir kişiye bir konuyu daha iyi görmesi veya duyması için yanınıza gelmesini istediğinizi ifade etmek için bu ifadeyi kullanabilirsiniz.

Hakaret mi?


Gel Lan Buraya kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hitaben "Gel lan buraya, ablan nerede" şeklindeki kaba sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 3. CD Esas: 2015/20222 Karar: 2015/35821 Tarih: 15.12.2015

"Gel Lan Buraya" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.