Keyfi Yönetim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keyfi Yönetim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keyfi Yönetim, bir kişi veya kurumun tamamen kendi istekleri doğrultusunda kararlar alması ve uygulaması anlamına gelir. Bu tür yönetim tarzı, demokratik ilkelere aykırıdır ve genellikle otoriter bir liderlik anlayışını yansıtır. Keyfi Yönetim, karar verme sürecinde tek taraflı bir yaklaşımı benimser. Bu durum, çalışanların katılımını ve fikirlerini göz ardı ettiği için motivasyonu olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu yönetim tarzı, eşitlik ve adalet ilkelerine aykırıdır, çünkü kararlar tek bir kişi veya kurum tarafından alınır ve diğer çalışanların fikirlerine yer verilmez.

Bu makalede, Keyfi Yönetim kavramı ve etkileri ele alınacaktır. Keyfi Yönetim, işyerlerinde verimliliği düşürebilir ve çalışanların motivasyonunu azaltabilir. Aynı zamanda, çalışanların katılımını ve yaratıcılığını engelleyebilir. Bu nedenle, demokratik ve katılımcı bir yönetim tarzı benimsemek, işyerinde daha olumlu sonuçlar elde etmek için önemlidir.

Hakaret mi?


Keyfi Yönetim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılan Belediye Başkanına hitaben yazdığı yazıda geçen “…’in keyfi yönetim uygulamaları her gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak ilçe merkezinde ... Mahallesi'nde ailesine ait ev, …’in patronu ... tarafından yapılan inşaatın önünü açmak için alelacele alınan karar ile geçtiğimiz gün belediye ekipleri tarafından yıkıldı, …’in insanların atalarından kalan malları üzerindeki keyfi yönetim uygulamaları her gün yeni bir boyut kazanıyor. Acaba vatandaşın canı yanıyor, bu olaylar başkanı mutlu mu ediyor? ... Belediyesi, yeter artık, burası Patagonya Cumhuriyeti mi? İnsafsız su faturaları, adaletsiz kira zammı, bu adama kim dur diyecek? … yönetiminin zulmü altındaki ...'da adaletsiz ve keyfi yönetim sorgulamalarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz hafta vatandaşlara yanan iki keyfi uygulama da artık yeter dedirtti, … Belediyesi'nin evsel katı atık bedeli ile ilgili alınan kararın dışında bir uygulamaya gidildiği, meclisten katı atık bedeli için sabit ücret kararı çıkaran ..., bu faturalar da sabit ücret yerine ton başına ücret uygulamasını gerçekleştirdi. Evler için önceki fatura döneminde TL uygulanan katı atık bedeli bu ayki faturalarda tüketime göre uygulandı. Bu ayki faturalarda ton başına TL katı atık bedeli faturalara eklendi. Bu akıl almaz keyfi uygulamalara karşı hukukçuların yargı yoluna gidecekleri kaydedildi" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41561 Karar: 2017/12458 Tarih: 06.11.2017

"Keyfi Yönetim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.