Fedai

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fedai"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fedai" terimi, genellikle fanatik bir şekilde bir ideale veya liderine bağlı olan ve bu amaç uğruna canını tehlikeye atan kişiyi tanımlar. Fedailer, ideolojik veya siyasi hedeflere ulaşmak için kişisel güvenliklerini riske atan, kendilerini adayan bireylerdir. Bu terim, genellikle özellikle tehlikeli veya zorlu görevleri yerine getiren kişileri tanımlamak için kullanılır.

"Fedai" terimi, tarihsel olarak çeşitli ideolojik veya siyasi hareketlerde ve terör örgütlerinde görülmüştür. Bu kişiler, liderlerine veya ideallerine olan bağlılıklarını kanıtlamak için önemli ve tehlikeli görevleri yerine getirebilirler. "Fedai" kavramı, genellikle büyük fedakarlık ve cesaret gerektiren eylemleri ifade ederken, aynı zamanda bu eylemler genellikle yasa dışı veya şiddet içeren olabilir.

Hakaret mi?


Fedai kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana hakaret ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gibi sanığın katılan görevli polis memuru M.…'e karşı "Siz buranın polisi misiniz? buranın fedaisi misiniz" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine hükmedilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/4454 Karar: 2019/6122 Tarih: 03.05.2019

"Fedai" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.