Kadro Sahtekârlığı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kadro Sahtekârlığı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kadro Sahtekârlığı, bir devlet memurunun kadro derecesini yükseltmek veya başka bir kadroya geçmek için sahte belge kullanması veya yolsuzluk yapmasıdır. Kadro derecesi, devlet memurlarının maaş ve kıdemlerini belirleyen bir ölçüttür. Kadro ise, bir kamu kuruluşunun veya işletmenin işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsidir. Kadro Sahtekârlığı, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmıştır. Ancak hakaret değildir.

Hakaret mi?


Kadro Sahtekârlığı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Haberin (Yerel gazete haberlerinde, Rektör hedef alınarak: Kadro sahtekarlığın ve torpil tezgahını belgeleri ile açıkladı) yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunmaktadır. Haber okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir ifade tarzıyla kaleme alınmıştır. Ancak AİHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Haber içeriğindeki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15737 Karar: 2018/15361 Tarih: 20.11.2018

"Kadro Sahtekârlığı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.