Şov Yapma Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şov Yapma Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şov yapma lan ifadesi, Türk argosunda sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, bir kişinin gereksiz yere gösteriş yapmasını veya hava atmasını ifade eder. Türkçe'de "şov" kelimesi, bir şeyi gösterişli bir şekilde sergilemek veya dikkat çekmek anlamında kullanılırken, "lan" kelimesi ise argo bir ifade olarak kullanılmaktadır. Bu ifade, genellikle yakın arkadaşlar arasında kullanılır ve biraz samimi bir üslup gerektirir.

Şov yapma lan ifadesi, kişinin gereksiz yere kendini ön plana çıkarmasını veya dikkat çekmeye çalışmasını eleştirmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin yapmacık davranışlarına veya gereksiz gösterişine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Şov yapma lan ifadesi, genellikle bir espri veya takılmak amacıyla kullanılır ve samimi bir dil gerektirir. Özetlemek gerekirse, şov yapma lan ifadesi Türk argosunda sıkça kullanılan bir ifadedir ve bir kişinin gereksiz yere gösteriş yapmasını veya hava atmasını eleştirmek için kullanılır. Bu makalede, şov yapma lan ifadesinin anlamı ve kullanımı üzerinde durulacak ve bu deyimi anlamak için gerekli olan bilgiler sunulacaktır.

Hakaret mi?


Şov Yapma Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Şov yapma lan savcı, ben Başbakana bile hakaret ettim, kaymakamdan mı korkacağım" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/45117 Karar: 2017/14253 Tarih: 04.12.2017

 

"Şov Yapma Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.