Faşist

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Faşist"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Faşist", siyasi veya ideolojik olarak otoriter, totaliter ve baskıcı yönetim tarzlarını savunan veya uygulayan bir kişiyi, grubu veya ideolojiyi ifade eden bir terimdir. Faşizm, genellikle bireysel özgürlükleri ve demokratik değerleri sınırlayan, sert bir ulusal veya etnik kimliği vurgulayan, lider kültünü teşvik eden ve sıklıkla şiddet ve baskıya başvuran bir ideolojidir. "Faşist" terimi, bu tür ideolojiye veya uygulamalara destek veren veya bunları benimseyen kişilere yönelik eleştiri veya tanımlama amacıyla kullanılır.

Faşist ifadesi, genellikle otoriter veya baskıcı yöntemlerle hareket eden veya siyasi ve toplumsal özgürlükleri kısıtlayan kişilere veya gruplara yönelik olarak kullanılır. Terim, aynı zamanda faşizmin tarihsel bağlamında yer alan ve 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da özellikle Benito Mussolini'nin İtalya'sı ve Adolf Hitler'in Almanya'sında görülen totaliter yönetim biçimlerini de ifade eder. "Faşist" ifadesi, özgürlüklerin ve insan haklarının sınırlanmasına karşı olan duyarlılığı vurgularken, aynı zamanda bu tür ideolojilere ve uygulamalara karşı eleştirel bir tutumu ifade eder.

Hakaret mi?


Faşist kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın Twitter hesabından Cumhurbaşkanını hedef alarak "Filistin için sokaklara dökülen yormaların seçtiği faşist diktatör...ımızı bizden aldın", "Adam olamadın gitti zevzek" şeklinde paylaşımlarda bulunmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/5910 Karar: 2017/3859 Tarih: 04.05.2017

Karar #2

Günlük yayın yapan ... Gazetesi'nin ... tarihli nüshasının 4. sayfasında yayımlanan ve sanık tarafından yazılan köşe yazısı (Sanığın Adliyesi'nde Cumhurbaşkanına "Faşist ve Diktatör" dediği için açılan davanın talimat yargılamasına gittiğini belirttiği yazıda yer alan "Faşist sadece kendi düşüncesinin doğru olduğuna inanan ve diğer insanların düşüncesine saygı göstermeyen, hatta insanları da kendi gibi düşünmeye zorlayana denir, diyor sözlükler. Soruyorum size? Erdoğan'ı faşist olarak nitelemekle yanlış değerlendirme mi yaptım şeklindeki ifadeler) bir bütün halinde değerlendirildiğinde, ağır eleştiri mahiyetinde olduğundan basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/62 Karar: 2017/4413 Tarih: 12.06.2017

Karar #3

Somut olayda, sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Siz faşistsiniz, siz ayrımcılık yapıyorsunuz, buraya müdür gelecek, savcı gelecek lan" şeklindeki sözlerin muhatapları onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41447 Karar: 2017/11407 Tarih: 19.10.2017

Karar #4

Somut olayda, sanığın jandarma görevlilerine hitaben söylediği "Faşist askerler" şeklindeki sözün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyetine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/617 Karar: 2018/5508 Tarih: 12.04.2018

Karar #5

... tarihinde ... olaylarını protesto etmek amacıyla toplanan grup içerisinde yer alan sanıklar tarafından... ilçesinde bulunan İş Merkezi'nin kongre meydanına bakan kısmında dördüncü kattan yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde, üzerinde "Yıkılacaksın faşist" ibaresi ve ... imzası yer alan, Nazi asker üniforması giydirilmiş Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının posterinin sarkıtıldığı hususunda Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Baş savcılığı arasında uyuşmazlık bulunmayan olayda, sanıkların Başbakanı veya hükümeti aşağılama kastıyla hareket etmedikleri yönündeki savunmaları, "faşist" sözcüğünün sözlük anlamı da dikkate alındığında itiraz konusu eylemle otoriter bir devlet rejimine vurgu yapılmak istendiğinin anlaşılması, ... olaylarına yönelik protestolar sırasında gerçekleştirildiği anlaşılan eylemin zaman ve bağlamı da gözetildiğinde, muhataba yönelik değer yargısından ibaret ifadelerin rahatsız edici, ağır eleştiri ve kaba hitap tarzında olmakla birlikte katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelik taşımaması ve sövme fiilini de oluşturmaması nedenleriyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmağı kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-407 Karar: 2021/492 Tarih: 21.10.2021

"Faşist" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.