Sığ Bilgili

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sığ Bilgili"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sığ bilgili", genellikle bir kişinin yüzeysel veya yetersiz bir bilgi düzeyine sahip olduğunu ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, bir kişinin belirli bir konuda derinlemesine bilgi sahibi olmadığını veya konu hakkında sadece yüzeysel bir anlayışa sahip olduğunu belirtirken, bu durumu eleştirmek veya sorgulamak amacı taşır. "Sığ bilgili" terimi, kişinin konuyla ilgili yeterli derinlikte araştırma yapmadığını veya bilgiye sığdırılmış olduğunu ifade ederken, olumsuz bir değerlendirme içerir.

Bu ifade, genellikle bir kişinin konu hakkında yüzeysel veya yetersiz bir şekilde konuştuğu veya yorum yaptığı durumları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. "Sığ bilgili" ifadesi, bilginin derinlemesine anlaşılmasının ve konuyla ilgili geniş bir perspektif kazanmanın önemini vurgularken, aynı zamanda kişilerin konu hakkında daha fazla öğrenme ve anlama çabası göstermeleri gerektiğini yansıtır. Bu tür ifadeleri kullanırken, eleştiri tonunu hafifletmek ve daha yapıcı bir dil kullanarak iletişim kurmak önemlidir.

Hakaret mi?


Sığ Bilgili kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Mektupların içeriğindeki ifadeler (Hiçbirinin saygınlığı yok, sizler bir hiçsiniz. Hepiniz birer maşa olmayı kabul ettiniz. Bankada sizden önce çalışan üstatlarımızın sırtına basarak kahraman olmayı düşündünüz ama olamadınız. Bankada oturmanız, kendinize çalışmanızı kınıyoruz. Zavallılığınızla sığ bilgililiğinizle alay etme fırsatı veriniz.... Caddesi'ndeki binamızın 7. kat koridoru, dalga geçme koridoru oldu sayenizde. 700 kişinin kul haklara yiyorsunuz, kendi menfaatlerinize susuyorsunuz) yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9868 Karar: 2015/11428 Tarih: 18.11.2015

"Sığ Bilgili" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.