İt İti Isırmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İt İti Isırmaz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"It iti ısırmaz" bir deyimdir ve genellikle iki kişi arasında yaşanan anlaşmazlıkları veya çekişmeleri anlatmak için kullanılır. Anlamı, "küçük bir köpek büyük bir köpeği ısırmaz" veya "zayıf olan güçlüyü yenemez" şeklinde özetlenebilir. Yani, güçlü veya üstün bir taraf, zayıf veya altında olan tarafa zarar vermez veya saldırmaz. Bu deyim genellikle iki taraf arasında denge veya eşitlik olmadığını vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


İt İti Isırmaz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği "İt iti ısırmaz, kime şikayet edeceğim, hepiniz aynısınız" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6372 Karar: 2018/11665 Tarih: 25.09.2018

Karar #2

Eylemin (Mektup yoluyla, Cumhuriyet savcısı ve cezaevi müdürünü hedef alarak: Beni buraya gönderen, Cenab-ı Allah'tan korkmayan oryantaller, anası babası belli olmayan, adaleti savunan karaktersiz, kişiliği almayanların eline düştük, her tarafı oynuyor ibneye sahip çıkıyorlar, göt herifler, it iti ısırmıyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8028 Karar: 2020/1751 Tarih: 21.01.2020

"İt İti Isırmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.