Çeneni Kapat

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çeneni Kapat"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çeneni kapat" ifadesi, genellikle bir kişiye aşırı konuşmasını durdurmasını veya susmasını istemek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle, kişiye ağızını kapatması ve konuşmayı kesmesi gerektiği belirtilir. Daha sert veya baskıcı bir şekilde ifade edildiğinde, kişinin aşırı konuşkan veya sıkıcı olduğunu ifade edebilir. "Çeneni kapat" ifadesi günlük konuşmalarda sıkça kullanılabilir, ancak saygılı bir dil kullanmak her zaman tercih edilir.

Hakaret mi?


Çeneni kapat kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın icra memuru ve avukat olan katılanlara söylediği "İçeriye giremezsiniz, siz kim oluyorsunuz, hiçbir işlem yapamazsınız, sen nasıl hukukçusun, nasıl avukatsın, defolun gidin, kapat artık çeneni, ben senden daha iyi hukukçuyum" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadın gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/22630 Karar: 2016/6220 Tarih: 29.03.2016

Karar #2

Sanığın sağlık ocağında muayene sırası nedeniyle çıkan tartışmaya sessiz olmaları konusunda müdahale eden katılanlara "Sizin maaşınızı biz veriyoruz, biz konuşuruz ama siz konuşamazsınız, çeneni kapat şeklinde söylediği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermediği, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4229 Karar: 2015/5707 Tarih: 17.09.2015

"Çeneni Kapat" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.