Lavuk

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lavuk"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lavuk" argo ve küfürlü bir dil içeren bir terim olup, genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Bu terim, bir kişiyi küçümsemek, aşağılamak veya aşağılayıcı bir şekilde adlandırmak amacıyla kullanılır. "Lavuk" terimi, dilin kaba ve hoşgörüsüz bir şekilde kullanıldığı durumları ifade eder ve olumsuz bir anlam taşır.

"Lavuk" ifadesi, cinsellikle veya ahlaki değerlerle ilgili argo bir terim içerdiği için, genellikle kişiler arasında hoşgörüsüzlüğe veya iletişim kopukluğuna neden olabilir. Bu tür küfürlü ifadeler yerine daha saygılı, hoşgörülü ve yapıcı bir dil kullanmak, sağlıklı iletişimi desteklerken olumsuz etkileşimleri azaltabilir. İnsanlar arasında daha anlayışlı ve saygılı bir iletişim kurmak her zaman daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Lavuk kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Trafikte cezai işlem yapan polise hitaben: Lan lavuk) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12565 Karar: 2021/2675 Tarih: 27.01.2021

Karar #2

İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki sözlerinin (Lavuk) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkûmiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas:2022/3629 Karar: 2022/8676 Tarih: 29.03.2022

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Trafikte cezai işlem yapan polise hitaben: Lan lavuk) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12565 Karar: 2021/2675 Tarih: 27.01.2021

"Lavuk" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.