Devletin Valisi Müdürü Bu Köpeğin Uşaklığını Yapıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devletin Valisi Müdürü Bu Köpeğin Uşaklığını Yapıyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devletin valisi müdürü bu köpeğin uşaklığını yapıyor" ifadesi bir kişinin başka bir kişi kişiye tamamen itaat ettiğini ve onun emirlerini yerine getirdiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade aynı zamanda otorite figürüne tamamen bağımlı olduğunu, onun etrafında dönüp durduğunu ve onun emirlerini sorgulamadan yerine getirdiğini ifade eder. Bu durum genellikle kişinin kendi iradesini kaybetmesi özgürlüğünü yitirmesi ve başkalarının etkisi altında hareket etmesi anlamına gelir.

Bu deyim kişiler arasındaki güç ilişkilerini anlatmak için kullanılırken, genellikle eleştirel bir anlam taşır ve kişinin özgür iradesin, kullanmadığını, otoritenin kölesi haline geldiği anlamına gelir.

Hakaret mi?


Devletin Valisi Müdürü Bu Köpeğin Uşaklığını Yapıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Duruşmada savunma yaparken, Vali ve Emniyet Müdürünü hedef alarak: Şerefsiz bir terörist olarak suçlanıyorum, 11 aydır bu memleket ... denen şerefsiz köpek tarafından yönetiliyor, devletin valisi emniyet müdürü bu köpeğin uşaklığını yapıyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8877 Karar: 2015/9316 Tarih: 27.10.2015

"Devletin Valisi Müdürü Bu Köpeğin Uşaklığını Yapıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.