Allah Kahretsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Kahretsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah kahretsin" ifadesi, Türkçede bir şeye veya bir kişiye yönelik öfke ve kızgınlık ifade eden, beddua niteliğinde bir cümledir. Bu ifade, genellikle bir durum veya olaya karşı duyulan hoşnutsuzluk, öfke veya hayal kırıklığı nedeniyle söylenir ve bu durumun veya olayın olumsuz bir sonuçla karşılaşması veya yok olması istenir.

Bir kişiye yönelik olarak kullanıldığında, bu ifade o kişiye kötü şans, başarısızlık veya zarar dilemek anlamına gelir. "Allah kahretsin" ifadesi, iletişimde kullanılması uygun olmayan ve saygısız kabul edilen bir sözdür, çünkü olumsuz ve kızgın bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Allah kahretsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın oğlu hakkında mahkumiyet karar verilmesine içerleyip "Allah kahretsin" diyerek bağırması şeklindeki eyleminin beddua etmekten ibaret olduğu, sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/27776 Karar: 2013/14716 Tarih: 05.06.2013

"Allah Kahretsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.