Yaptığın Ahlaki Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yaptığın Ahlaki Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yaptığınız eylemlerin ahlaki olmadığını ifade etmek, etik standartlara uymadığınızı ve doğru olmayan bir davranış sergilediğinizi belirtir. Ahlaki olmayan davranışlar, toplumun değerlerine aykırıdır ve genellikle başkalarına zarar verme veya haksızlık yapma eylemlerini içerir.

Hakaret mi?


Yaptığın Ahlaki Değil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Senin yaptığı ahlaki değil, başka planlar peşindesin, bu yaptığın ahlaksızlık) kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirdiğinden....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12173 Karar: 2021/2994 Tarih: 28.01.2021

"Yaptığın Ahlaki Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.