Siz Çok Olmaya Başladınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siz Çok Olmaya Başladınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Siz Çok Olmaya Başladınız” ifadesi, bir kişinin başka bir kişiye veya gruba kızgın, alaycı veya laf sokucu bir şekilde söylediği bir ifadedir. Bu ifade, karşı tarafın davranışlarını eleştirmek veya onları susturmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Siz Çok Olmaya Başladınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın sağlık memuru olan mağdura söylemiş olduğu "Yüz verdik adam mi oldunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz, beni muayeneye çağıramazsınız, siz çok olmaya başladınız, haddinizi aştınız, buradan dilekçe vererek attıracağım" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10822 Karar: 2016/2330 Tarih: 10.02.2016

"Siz Çok Olmaya Başladınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.