Erkeksen

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkeksen"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Erkeksen" ifadesi, genellikle baskılayıcı veya aşağılayıcı bir tonla kullanılarak, bir erkeğin kendisine özgürlüğünü veya cinsel kimliğini ifade etmesine izin verilmeyen, toplumsal cinsiyet normlarına uyması gerektiğini ima eden bir ifadedir. Bu tür ifadeler, geleneksel cinsiyet rol ve beklentilerine dayalı olarak erkeklerin veya kadınların belirli davranışları veya tercihleri benimsemesi gerektiği düşüncesini yansıtabilir.

"Erkeksen" ifadesi, genellikle toplumun belirlediği stereotiplere uymayan veya geleneksel cinsiyet rollerine karşı çıkan bir erkeği eleştirmek veya dışlamak amacıyla kullanılabilir. Bu tür ifadeler, cinsiyet eşitsizliğini ve toplumsal cinsiyet normlarının bireylerin davranışlarını sınırlama potansiyelini gösterir. Bu tür ifadelerin kullanımı, bireylerin özgür iradesini ve cinsel kimliklerini ifade etme hakkını engelleyebilir.

Özgürlük, saygı ve eşitlik ilkesi çerçevesinde, bireylerin cinsiyetlerine ve tercihlerine bakılmaksızın kendilerini ifade etmelerine ve yaşam biçimlerini seçmelerine izin verilmesi önemlidir. Bu tür ayrımcı ifadeler yerine, daha saygılı ve kapsayıcı bir dil kullanılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya ve insanların özgürce kendilerini ifade etmelerini desteklemeye yardımcı olur.

Hakaret mi?


Erkeksen kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlar ... ve... ile mağdur ... e "Siz kimsiniz lan, erkekseniz içeriye gelir beni alırsınız, kapıyı kilitledim, kapıyı kırın yiğitseniz" şeklindeki ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanlar ve mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27010 Karar: 2016/5620 Tarih: 22.03.2016

Karar #2

Olay günü sanığın "Ben... im lan, herkes beni tanır, kim olduğumu bilir, seni arabanın altına alıp ezerim, üniformana güvenme, erkeksen üniformanı çıkar da gel" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/14362 Karar: 2018/13492 Tarih: 23.10.2018

Karar #3

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Terbiyesizlik yapma pislik yapma, erkeksen gel yüzüme söyle" şeklindeki sözünün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/8129 Karar: 2018/14490 Tarih: 07.11.2018

"Erkeksen" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.