Fırıldak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fırıldak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fırıldak", genellikle değişken, kararsız veya düzensiz davranan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin sürekli olarak fikir değiştirmesi, hızla hareket etmesi veya dengesiz davranması durumunu ifade ederken, aynı zamanda istikrarsız veya güvenilmez bir kişiliği vurgular. "Fırıldak" terimi, bir kişinin sabit bir tutum veya davranış sergilemediğini, kolayca değişebildiğini veya kararsız olduğunu belirtirken, genellikle eleştirel bir anlam taşır.

Bu ifade, genellikle bir kişinin karakter özelliklerini veya davranışlarını eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda kişinin güvenilirlik veya istikrar konusundaki eksikliklerini vurgular. "Fırıldak" ifadesi, değişken veya düzensiz davranan bir kişinin özelliklerini tanımlarken, aynı zamanda istikrarlı ve tutarlı bir tutum sergilemenin önemini vurgular. Bu tür ifadeleri kullanırken, saygılı bir dil kullanarak ifade etmek ve karşınızdaki kişinin duygularını incitmemeye özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Fırıldak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine ait Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde müştekiye "Fırıldak" ve "Hırsızın önde gideni tescilli" şeklinde sarf ettiği sözlerin rahatsız edici ve müştekinin öne çıkan siyasi kimliği gereği şok edici, onur kırıcı ve eleştiri sınırını aşan, katılanın şeref ve itibarını rencide edebilecek boyutta olması nedeniyle hakaret suçunun yasal öğelerinin oluştuğunun kabulü gerekmektedir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/34939 Karar: 2021/9068 Tarih: 15.03.2021

"Fırıldak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.