Sizin Gibiler Türkbükü’nün Kalitesini Düşürüyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizin Gibiler Türkbükü'nün Kalitesini Düşürüyor "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizin gibiler Türkbükü'nün kalitesini düşürüyor" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir gruba, belirli bir yer veya durumun kalitesini veya prestijini olumsuz etkiledikleri gözlemini paylaşmak amacıyla kullanılır. Bu ifade, kişinin veya grubun, bulundukları ortamın kalitesini düşürdüğü veya aşağıya çektiği düşüncesini ifade ederken, bu durumun olumsuz etkisini vurgular.

Hakaret mi?


Sizin Gibiler Türkbükü'nün Kalitesini Düşürüyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara "On lira otopark parasını veremiyorsanız Türkbükü'ne gelmeyin, sizin gibiler Türkbükü'nün kalitesinin düşürüyor" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanların onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7735 Karar: 2015/3527 Tarih: 25.06.2015

"Sizin Gibiler Türkbükü'nün Kalitesini Düşürüyor " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.