Basit Bir Doktorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basit Bir Doktorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basit bir doktorsun" ifadesi genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir ifade olarak kullanılır. Bu ifade, bir kişinin doktorluk mesleğini önemsizleştirmek veya onun yeteneklerine şüphe duymak için kullanılabilir. Bu ifade, doktorun sadece basit bir iş yaptığını, önemsiz bir işle uğraştığını veya yeterince yetenekli olmadığını ima eder. Ancak, doktorlar uzmanlık gerektiren bir meslek dalında çalışan ve insan sağlığı için önemli bir rol oynayan profesyonellerdir ve büyük bir saygıyı hak ederler. Bu nedenle "basit bir doktor" ifadesi, doktorların saygınlığına ve toplumdaki önemine uygun düşmeyen bir ifadedir.

Hakaret mi?


Basit bir doktorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen kaba ifade ve eleştiri tarzı niteliğindeki sözlerinde (Doktora hitaben: Senin verdiğin göz ilacı çok yanlış bir ilaçmış, senin kapında uzman doktor yazmıyor, sen uzman değilsin, sen basit bir sağlık ocağı doktorusun, nasıl bu göz ilacını verdin, çocuğum kör olsaydı görüşürdük seninle, bu köyde seni barındırmazdım, seni Sağlık Bakanına şikâyet edeceğim) hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğin den...

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7334 Karar: 2022/14244 Tarih: 07.06.2022

"Basit Bir Doktorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.