Kafanıza Göre İş Yapamazsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kafanıza Göre İş Yapamazsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kafanıza Göre İş Yapamazsınız, bir uyarı veya eleştiri cümlesidir. Bu cümle, bir kişi veya gruba, kurallara, talimatlara veya beklentilere uymadıkları için söylenir. Örneğin: “Bu projede kafanıza göre iş yapamazsınız. Müşterinin isteklerine göre hareket etmelisiniz.” Bu cümle, aynı zamanda, bir kişi veya grubun mantıksız, keyfi veya sorumsuz davrandıklarını  ifade eder.

Hakaret mi?


Kafanıza Göre İş Yapamazsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın iddianame konusu sözlerinin (Avukat tarafından, mahkeme kalemi çalışanlarına karşı: Kendi kafanıza göre iş yapamazsınız) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nun 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15965 Karar: 2018/13231 Tarih: 17.10.2018

"Kafanıza Göre İş Yapamazsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.