Kabadayı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kabadayı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kabadayı", iyi dövüşen, korkusuz, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan bir kişidir. Kabadayılar ağırbaşlı, fenalıktan kaçınır, iyiliği sever insanlar oldukları için muhitlerinde hürmet görürlerdi. Eskiden kabadayılar, fiziki veya psikolojik üstünlük sağlayarak istediğini yaptırabilen kişilerdi. Kabadayılık, zorbalık yapmak anlamında kullanılabilir.

Hakaret mi?


Kabadayı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanıkların "Kabadayı savcı, kabadayı müdür istemiyoruz" şeklindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanıkların atılı suçtan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2019/10710 Karar: 2019/11651 Tarih: 01.10.2019

"Kabadayı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.