Emek Hırsızlığı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Emek Hırsızlığı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Emek hırsızlığı," genellikle bir kişinin başka bir kişinin emeğini, çalışmasını veya fikirlerini izinsiz bir şekilde kullanarak kendi çıkarı için kullanması veya bu emekten yararlanması durumunu ifade eder. Özellikle çalışma hayatında, bir kişinin emeğiyle yarattığı değeri başkası çalmak veya izinsiz kullanmak emek hırsızlığı olarak kabul edilir.

Hakaret mi?


Emek Hırsızlığı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda,… Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olan sanığın ... Hakları Derneği Başkanı olan katılana yönelik, ... yönetim kurulu üyelerine göndermiş olduğu elektronik postada yer alan "...i sürekli iç işlerle fitne ve fesatla uğraştıranlar öte yandan emek hırsızlığı yapmaktadır,... başkanı...'in yaptığı yazılı açıklamada... davasını kendilerinin açtığını utanmadan ilan edebilmektedir. Bu acze düşmüş ve emek hırsızı tavrı şiddetle protesto ediyorum. Ortalığı karıştırmakla görevli olan kimi üyelerden acil açıklama bekliyorum, aksi halde yapılan hırsızlığın teşhiri ile ilgili basın açıklaması yapacağım" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6628 Karar: 2015/2507 Tarih: 10.06.2015

"Emek Hırsızlığı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.