Darbeci

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Darbeci"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Darbeci" terimi, genellikle hükümeti veya mevcut yönetimi şiddet yoluyla devirme veya darbe yapma amacı taşıyan kişileri veya grupları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Darbeciler, genellikle askeri, siyasi veya sivil gruplar olabilir ve mevcut hükümeti yasadışı veya zorla devirmeye çalışırlar. Darbeler, genellikle halk iradesine karşı gelerek veya mevcut yönetimi değiştirerek gerçekleştirilir ve toplumun istikrarını ve demokrasiyi tehlikeye atabilir.

"Darbeci" terimi, olumsuz bir anlam taşır ve genellikle hükümete veya demokratik düzene karşı olumsuz bir şekilde hareket eden kişileri veya grupları tanımlamak için kullanılır. Ancak, bazen siyasi bir tartışmanın bir parçası olarak da kullanılabilir ve kişiyi aşağılamak veya küçümsemek amacı taşıyabilir. İletişimde saygılı bir dil kullanmak ve taraflar arasında anlayışı teşvik etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Darbeci kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Ulusal ölçekte yayın yapan bir televizyon kanalında ... ve ... tarihlerinde katıldığı programda mağduru yargılanmadığı bir davadan dolayı açıkça "Darbeci general” olarak ilan etmesi biçimindeki eyleminin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7830 Karar: 2018/6026 Tarih: 25.04.2018

"Darbeci" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.