İkinizden Bir Adam Etmez

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İkinizden Bir Adam Etmez"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İkinizden Bir Adam Etmez cümlesi 2 kişinin bir işi yapamayacağını belirtir. Yani beceriksizlik ve işleri yapamamayı dile getirmek için kullanılır.

"İkinizden bir adam etmez" tabiri, iki kişinin birlikte bir şeyi yapmaya uygun olmadığını veya bir araya geldiğinde işin yürümemesi beklentisini ifade eder. Bu ifade genellikle olumsuz bir anlam taşır ve iki kişinin bir araya gelerek başarılı veya etkili olamayacağı düşüncesini yansıtır.

Bu tabir, genellikle insanların yetenekleri, becerileri veya kişilik özellikleri arasındaki uyumsuzluğu vurgulamak için kullanılır. İki kişinin birbirine zıt karakterlerde olması, farklı amaçları veya çalışma tarzları olması durumunda bu ifade kullanılabilir. Örneğin, bir ekip proje üzerinde çalışırken ekip üyeleri arasında uyumsuzluk varsa veya birlikte bir hedefe ulaşmakta zorlanıyorlarsa, bu tabir kullanılarak durum ifade edilebilir. Tabir, genellikle bir durumun başarısızlıkla sonuçlanacağını ima etmek için kullanıldığından, işbirliği veya uyum gerektiren durumların olumsuz sonuçlanabileceğini ifade eder.

Hakaret mi?


İkinizden Bir Adam Etmez kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, suç tarihinde hükümlü olan sanığın müşteki jandarmalara söylediği kabul edilen "İkinizden bir adam etmez" şeklindeki sözlerin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/38061 Karar: 2014/32653 Tarih: 12.11.2014

"İkinizden Bir Adam Etmez" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.