Bu Ne Biçim Mahkeme

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu Ne Biçim Mahkeme"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu Ne Biçim Mahkeme, Türkçede bir hakaret ifadesi olarak kullanılan bir sözdür. Mahkeme, yargı işlerinin görüldüğü yer anlamına gelir. Bu Ne Biçim Mahkeme, mahkemenin adil olmadığını veya yanlış kararlar verdiğini ima eder.

Hakaret mi?


Bu Ne Biçim Mahkeme hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kullanmış olduğu ifadelerin (Bu ne biçim mahkeme, ben böyle mahkeme görmedim, mahkeme tanıklara baskı yapıyor) mağdur ve katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahat- sız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilme- den, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9333 Karar: 2016/18859 Tarih: 07.12.2016

"Bu Ne Biçim Mahkeme" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.