Borazan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Borazan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Borazan, üfleyerek çalınan, perdesiz bir çalgıdır. Borazan çok eski bir çalgıdır ve tarihte ilk borazanlar hayvan boynuzundan yapılmıştır. Borazan genellikle hayvan seslerini taklit etmek için kullanılır. Borazan ayrıca bir çiçek türünün de adıdır. Borazan çiçeği, patlıcangiller ailesine ait otsu bir bitkidir ve yaprakları büyük, oval şeklinde ve saplıdır

Hakaret mi?


Borazan hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Belediye başkan adayı olan sanığın diğer bir siyasi partiye üye olup belediye meclis üyeliğine aday olan ve kendi konuşmasını izlemeye gelmiş bulunan katılana yönelik söylediği "Borazan..., sen fonun çay, şeker ve kömürüyle kahveni çalıştırıyorsun" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp siyasi eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/13334 Karar: 2014/1134 Tarih: 20.01.2014

"Borazan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.