Üçün Biri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Üçün Biri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Üçün biri" mecaz anlamda, bir grup içindeki üyelerden birinin genellikle farklı veya öne çıkan bir şekilde davrandığı veya düşündüğü durumları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir topluluğun veya grubun içinde, genellikle çoğunluktan veya diğerlerinden farklı bir kişinin varlığına veya tutumuna atıfta bulunur. "Üçün biri" terimi, bir durumu veya durumun farklı bir perspektiften ele alınışını vurgulamak veya dikkat çekmek amacıyla kullanılır. Burada kişi cinsel anlamda 31 kelimesini ima etmektedir.

Bu deyim, genellikle bir konuda farklı düşünen veya davranan kişiyi tanımlarken, grup içindeki farklılıkları veya bireysel özellikleri ifade edebilir. "Üçün biri" ifadesi, bir topluluğun veya grubun içindeki çeşitliliğe veya farklı bakış açılarına dikkat çekmek amacıyla kullanılırken, aynı zamanda farklı düşünen kişilere veya azınlıklara saygı göstermeyi teşvik edebilir. Terim, bir durumun veya konunun birden fazla yönünü ele alırken veya dikkat çekici farklılıkları belirtirken kullanılarak iletişimde zenginlik ve çeşitlilik sağlayabilir.

Hakaret mi?


Üçün Biri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın haftalık yayın yapan gazetedeki yazısında, katılan hakkında söylediği "Üçün birini kazanmış" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42591 Karar: 2017/14400 Tarih: 06.12.2017

"Üçün Biri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.