Burası Dağ Başı Mı?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Burası Dağ Başı Mı?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Burası dağ başı mı?" ifadesi, bir yerin uzak, ıssız veya ulaşımı zor olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir yerin ulaşımı zor olduğu veya insanların pek uğramadığı bir yer olduğunu vurgular.

Örneğin, bir kişi, bir arkadaşının evine giderken, evin ulaşımının zor olduğunu düşünerek "Burası dağ başı mı?" diyebilir. Benzer şekilde, bir şirket çalışanı, iş için gittiği bir yere ulaşımın zorluğu veya mekânın ıssızlığı nedeniyle "Burası dağ başı mı?" diyebilir.

Bu ifade, bir eleştiri ifadesi olarak kullanılmaz, ancak bir yerin ulaşımı zor olduğunu veya insanların pek uğramadığı bir yer olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Burası dağ başı mı hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın icra memuru olan mağdurun haciz işlemi yapmak amacıyla eve girmek istemesi üzerine "Buran dağ başı mı? Nereye giriyorsun? Eşkıya mısın?" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/4484 Karar: 2017/12287 Tarih: 01.11.2017

"Burası Dağ Başı Mı?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.