Fena Yakalandılar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fena Yakalandılar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fena Yakalandılar" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun kötü bir duruma düştüğünü veya yakalandığını ifade eder. "Fena yakalandılar" ifadesi, genellikle olumsuz bir olayın veya sonucun yaşandığını vurgular.

Hakaret mi?


Fena Yakalandılar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın Hedef... Gazetesi'nde...  Belediye Başkanına yönelik olarak “Gündem” adlı ve “Sövene Canım Feda” başlıklı yazısında "derken şapka düştü, vay be fena yakalandılar, gelsin şimdi o malum gazete sizi elimden kurtarsın, ... Belediye Başkan…, sen bu gazetenin sahibinin babası mısın, aranızda ne tür bir ilişki var bilelim, bu gazeteye hediye ettiğin lazer yazıcıyı kimin parasıyla aldın,...in malum gazetenin finansörü olduğunu söyleyenler bile var, yurtdışına kaçabilirsin dönmemek üzere tabii, nedir korkun, nereden yakaladı seni, kaset falan mı var yoksa, eğer baskı altındaysan sana da yardım edelim" şeklindeki sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4602 Karar: 2015/13018 Tarih: 09.12.2015

"Fena Yakalandılar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.