Kalk Görevini Yap

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kalk Görevini Yap"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kalk Görevini Yap", bir kişiye sorumluluğunu hatırlatmak veya harekete geçmesini istemek için söylenen bir emir cümlesidir. Bu cümle, genellikle birine uyarı, teşvik veya eleştiri yapmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Kalk Görevini Yap kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Müze görevlisine hitaben: Sen mafya mısın lan, sen nesin, kalk görevini yap) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/41088 Karar: 2022/8076 Tarih: 22.03.2022

"Kalk Görevini Yap" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.