Yüz Verdik Adam mı Oldunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yüz Verdik Adam mı Oldunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yüz verdik, adam mı oldunuz?", genellikle bir kişinin veya bir grubun önceden umut vaat ettiği veya güvence verdiği bir konuda beklenen sonuçları elde etmediği veya sözlerini tutmadığı durumda kullanılan bir ifadedir. Bu tabir, bir kişinin veya grubun önce olumlu bir izlenim verip sonra bu beklentiyi karşılamadığını belirtirken, hayal kırıklığını veya alaycı bir tonu ifade eder. "Yüz verdik, adam mı oldunuz?" terimi, kişinin veya grubun önceden vaat ettikleri veya söyledikleri ile gerçekleştirdikleri arasındaki farkı vurgularken, alaycı bir dil içerir.

Bu ifade, genellikle birinin sözlerinin veya davranışlarının ardından ortaya çıkan sonuçları eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. "Yüz verdik, adam mı oldunuz?" ifadesi, kişilerin veya grupların sözlerini ve taahhütlerini tutma sorumluluğunu vurgularken, aynı zamanda bu tür sözlerin veya davranışların ciddiyetini ve inandırıcılığını sorgular. Bu tür ifadeleri kullanırken, eleştiri tonunu dengelemek ve karşılıklı anlayışı korumak önemlidir.

Hakaret mi?


Yüz Verdik Adam mı Oldunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın sağlık memuru olan mağdura söylemiş olduğu "Yüz verdik adam mı oldunuz, kendinizi ne sanıyorsunuz, beni muayeneye çağıramazsınız, siz çok olmaya başladınız, haddinizi aştınız, buradan dilekçe vererek attıracağım" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10822 Karar: 2016/2330 Tarih: 10.02.2016

"Yüz Verdik Adam mı Oldunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.