Hepinizin Tabanı Belli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hepinizin Tabanı Belli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hepinizin tabanı belli" ifadesi, genellikle bir grup insanın veya kuruluşun ortak bir amacı veya niyeti olduğunu, bunun nedenini veya sonucunu açıkça anladığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz veya şüpheci bir ton taşırken, karşısındaki kişilerin veya grup üyelerinin amaçlarını veya niyetlerini sorgulamayı amaçlar.

"Hepinizin tabanı belli" ifadesi, bazen alaycı bir şekilde kullanılarak, kişilerin veya grupların gerçek amacının veya niyetinin gizli olduğunu ima edebilir. Bu ifade, genellikle bir grup insanın davranışlarını veya sözlerini sorgularken, onların gerçek niyetlerini veya amacını anlamak amacını taşır.

Hakaret mi?


Hepinizin Tabanı Belli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hepinizin tabanı belli, hiçbiriniz değmezsiniz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... 'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16902 Karar: 2022/16407 Tarih: 01.07.2022

"Hepinizin Tabanı Belli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.