Buranın Ağası Benim Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Buranın Ağası Benim Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Buranın Ağası Benim Lan" ifadesi, genellikle aşırı özgüven veya egonun ifadesi olarak kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin kendini çok önemli veya güçlü olarak gördüğünü, başkalarını aşağılamaya veya etkilemeye çalıştığını veya belirli bir yer veya durumu kontrol ettiğini ima eder.

Özellikle gündelik konuşmalarda ve argo dili kullanılan iletişimde karşılaşılan bir ifadedir. İfade, kişinin kendi gücünü veya etkisini abartarak ifade etmesi, kendini diğer insanların üzerinde görmesi veya sahip olduğu konumu öne çıkarması anlamında kullanılır. "Buranın Ağası Benim Lan" ifadesi, genellikle kendini beğenmişlik, kabadayılık veya gösteriş yapma amacıyla kullanılır ve karşısındaki kişilere durumunu kabul ettirmeye çalışan bir tavra işaret eder.

Hakaret mi?


Buranın Ağası Benim Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kaldırma park etmiş araçların kaldırılması anonsu yapan zabıta memuru müştekilere söylediği kabul edilen "Niye bağırıyorsun lan, garibanlardan ne istiyorsun, buranın ağası benim lan" şeklindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1356 Karar: 2015/1893 Tarih: 27.05.2015

"Buranın Ağası Benim Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.