Avukatlık Mesleğini İcra Etmesi Sakıncalı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukatlık Mesleğini İcra Etmesi Sakıncalı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukatlık mesleğini icra etmesi sakıncalı" ifadesi, bir kişinin belirli bir nedenle veya etik dışı davranışları nedeniyle avukatlık mesleğini icra etmekte uygun olmadığını ifade eden bir ifadedir. Bu ifade, kişinin etik veya yasal sorunları, çıkar çatışmalarını veya profesyonel standartlara uygun davranmayı ihlal etmesi durumunda kullanılabilir.

Avukatlık mesleği, yasaları anlamak ve uygulamak, müvekkillerini temsil etmek ve etik kurallara uymak gibi önemli sorumlulukları içerir. "Avukatlık mesleğini icra etmesi sakıncalı" ifadesi, bir avukatın veya avukat adayının bu sorumlulukları yerine getirememesi veya etik değerleri ihlal etmesi durumunda kullanılır. Bu ifade, mesleki etik ve dürüstlüğe vurgu yaparak, avukatlık mesleğinin ciddiyetini ve saygınlığını korumayı amaçlar.

Hakaret mi?


Avukatlık Mesleğini İcra Etmesi Sakıncalı

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yazmış olduğu 3 sayfadan ibaret dilekçesinde katılana yönelik olarak "Boşanma davası ile nafaka davasını ayırt edemeyen hukukçunun adalet anlayışı da olmadığı aşikardır, Avukat...in avukatlık mesleğini icra etmesi sakıncalı değil mi, taraflara bu şekilde hareket etmekle hınç mı alıyor..." şeklinde yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp şikâyet ve iddia kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/5250 Karar: 2014/21244 Tarih: 11.06.2014

"Avukatlık Mesleğini İcra Etmesi Sakıncalı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.