Nasıl Bir Kadınsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nasıl Bir Kadınsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nasıl bir kadınsın?" ifadesi, genellikle bir kişinin bir kadının karakterini, kişiliğini veya davranışlarını sorgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kadının kimliği veya özellikleri hakkında olumsuz bir görüş veya değerlendirme sergilediğini vurgularken, aynı zamanda kişinin belirli bir kadını veya kadınlığı genel olarak sorgulayarak eleştirebileceğini belirtebilir.

"Nasıl bir kadınsın?" terimi genellikle alaycı, eleştirel veya şaşkın bir tonla kullanılır ve kişinin kadının davranışlarına veya özelliklerine anlam veremediği veya onları anlamakta zorlandığı düşüncesini ifade eder. Bu ifade, cinsiyet ayrımcılığına veya cinsiyet temelli değerlendirmelere tepki gösterirken, aynı zamanda her kadının farklı olduğunu ve genellemeler yapmanın hatalı olabileceğini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kadınlara yönelik aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, cinsiyet eşitliği ve saygılı iletişim ilkesini vurgulamak amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Nasıl Bir Kadınsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki sözlerin (Sen nasıl bir kadınsın, yalancısı) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/21385 Karar: 2020/5905 Tarih: 11.03.2020

"Nasıl Bir Kadınsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.