Seni Takmıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Takmıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Takmıyorum" genellikle bir kişi veya durumun önemsenmediğini veya dikkate alınmadığını ifade eden bir ifadedir. Bu deyim, karşı tarafa duyulan ilgi, endişe veya tepki eksikliğini vurgulamak için kullanılır. Bir kişi veya durum hakkında kayıtsızlık veya ilgisizlik ifade etmek amacıyla kullanılır.

"Seni Takmıyorum" ifadesi, iletişimde belirli bir konunun veya kişinin görmezden gelindiğini, önemsenmediğini veya duygusal olarak etkilemediğini ifade edebilir. Bu deyimi kullanarak kişi, belirli bir konu veya kişinin kendi hayatında veya düşüncelerinde çok fazla yer tutmadığını ve dolayısıyla o konunun veya kişinin etkisi altında olmadığını ifade eder. Bu ifade, bazen karşı tarafın olumsuz veya incitici davranışlarına tepki olarak da kullanılabilir, yani "senin söylediklerin veya yaptıkların beni etkilemiyor" anlamını taşıyabilir.

Hakaret mi?


Seni Takmıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mahkeme hâkimi olan müştekiye yönelik söylediği "Beni bu saate kadar nasıl bekletirsiniz, ifade vermiyorum, bu saatten sonra beni Allah'tan başka kimse yargılayamaz, seni de takmıyorum, öbür dünyada nasıl hesap vereceksiniz" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17706 Karar: 2016/2575 Tarih: 11.02.2016

"Seni Takmıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.