Mafya

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mafya"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Mafya, yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan, çoğunlukla gizli ve hiyerarşik bir teşkilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler anlamına gelir. İtalyanca Mafia kelimesinden türemiştir. Bazı kaynaklara göre, bu kelime Arapça mafya kelimesinden gelir ve gölge yeri veya sığınak anlamına gelir. Mafya ismi ayrıca gizlilik, mükemmeliyetçilik ve yaklaşılabilirlik gibi semboller ve kader anlamları taşır.

Hakaret mi?


Mafya kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığa... belediye seçimlerinde belediye başkanı adayı olduğu, seçim konuşmalarında görevde bulunan belediye başkanının icraatlarını eleştirerek "Peki sen kamyon garajını bana mi verdin, denen mafyaya verdin, sonrada geri alamadın" şeklinde katılanın ismini de belirterek söylediği mafya kelimesinin yasadışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan örgüt veya bu örgüte mensup olan kimse anlamına geldiği ve katılanın şeref onur ve saygınlığını inciten, küçük düşüren nitelikte olduğu, bu nedenle sanığın atılı suçtan cezalandırılmasına karar vermek gerekirken hatalı gerekçe ile beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2015/16084 Karar: 2015/19611 Tarih: 02.11.2015

"Mafya" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.