İngiliz/USA Ajanı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İngiliz/USA Ajanı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


FBI (Federal Bureau of Investigation), Amerika Birleşik Devletleri’nin iç istihbarat ve güvenlik gücüdür. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin başlıca Federal kolluk kuvveti organizasyonudur. FBI’ın tam 200 kategoriden fazla federal suç üstünde yargılama yetkisi vardır. FBI ajanları, Amerika Birleşik Devletleri’nde federal suçlarla ilgili soruşturma yürüten ve bu suçları önlemeye çalışan kişilerdir

Hakaret mi?


İngiliz/USA Ajanı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnternet vasıtasıyla yayınlanan bir yazıya "Bu ülke, bu halk, bu dünya Mustafa Kemal Atatürk'ten başka bir başkomutan görmedi, görmeyecek, USA ajanı nasıl başkomutan dersin" şeklinde yorum yapılmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlanmaya uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafisinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/4274 Karar: 2017/3791 Tarih: 27.04.2017

Karar #2

İngiliz Ajanı

Internet sitesinde Atatürk hedef alınarak "İngiliz ajanı" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/12873 Karar: 2018/4112 Tarih: 03.05.2018

"İngiliz/USA Ajanı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.