Amirin Gelsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amirin Gelsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amirin gelsin" ifadesi, bir işyerinde veya bir grup çalışan arasında, bir üst yöneticinin veya amirin gelmesi gerektiğini veya beklenildiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, iş yerindeki hiyerarşik yapıya uygun olarak, üstlerin varlığına ve yetkisine atıfta bulunur.

Ancak, ifade kullanılırken kullanılan tonlama ve bağlam da oldukça önemlidir. Olumsuz bir durumu veya eleştiriyi ifade etmek için de kullanılabildiği gibi, sadece bir amirin gelmesi gerektiğini bildirmek için de kullanılabilir. Dolayısıyla, kullanılan tonlama ve bağlam, ifadenin anlamını değiştirebilir.

Hakaret mi?


Amirin gelsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Sen bilemeyeceksen burada ne işin var, sen kimsin, senin rütben ne, senin gibileri çok gördüm, amirin gelsin" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş ....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/6722 Karar: 2018/14986 Tarih: 14.11.2018

Karar #2

Olay günü sanığın "Artistsin sen, niye artistlik yapıyorsun, senin amirin gelsin yeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3708 Karar: 2019/10692 Tarih: 17.06.2019

"Amirin Gelsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.