Sizde Haysiyet ve Şeref Olsaydı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizde Haysiyet ve Şeref Olsaydı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizde haysiyet ve şeref olsaydı" ifadesi, genellikle karşısındaki kişinin dürüstlüğünü, ahlaki değerlerini veya saygınlığını sorgulamak, eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin davranışlarını veya sözlerini ahlaki açıdan yetersiz veya saygıdeğer olmayan bir şekilde değerlendirirken, onun daha etik veya onurlu bir tutum takınması gerektiğini ima eder.

"Sizde haysiyet ve şeref olsaydı" ifadesi, genellikle eleştirel veya alaycı bir ton taşırken, karşısındaki kişinin davranışlarını veya niyetlerini sorgulamak amacını taşır. Bu deyim, kişinin ahlaki değerlerine veya dürüstlüğüne atıfta bulunurken, onun daha olumlu veya etik bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtir.

Hakaret mi?


Sizde Haysiyet ve Şeref Olsaydı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara söylediği kabul edilen sözlerin (Sanık tarafından mektup yazmak suretiyle, aralarında anlaşmazlık ve adli süreç bulunan kişilere hitaben: Sizde örf, adet, gelenek, haysiyet ve şeref olsaydı, 2 kadının arkasına sığınmazdınız ve dolandırıcılar, gasp ettiniz) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluştuğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6401 Karar: 2022/11377 Tarih: 27.04.2022

"Sizde Haysiyet ve Şeref Olsaydı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.