Kına Yak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kına Yak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kına Yak, Türkçe bir deyimdir ve genellikle bir olayın veya durumun yaklaşmakta olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, kına adı verilen kırmızı renkteki bir maddenin yakılması ve bu sırada ortaya çıkan dumanın gökyüzüne yükselmesiyle ilişkilendirilir. Kına, Türk kültüründe düğünlerde ve diğer özel etkinliklerde kullanılan bir gelenektir. Yakılan kına, bir olayın veya durumun yaklaştığını simgeler ve insanları heyecanlandırır. Kına Yakınsın deyimi, genellikle beklenen bir olayın veya durumun heyecanını ve merakını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, bir düğünün yaklaşmasıyla birlikte "Kına Yakınsın!" denilebilir. Bu deyim, insanların dikkatini çekmek ve bir olaya hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kullanılır. Kına Yakınsın deyimi, Türkçe dilinde sıkça kullanılan ve halk arasında yaygın bir şekilde bilinen bir ifadedir. Bu deyimi duyduğunuzda, bir olayın yaklaştığını ve heyecanın arttığını anlayabilirsiniz. Kısacası, Kına Yakınsın deyimi, Türk kültüründe bir olayın veya durumun yaklaştığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, kına adı verilen bir geleneksel maddeyle ilişkilendirilir ve insanlara heyecan ve merak duygusu verir. Kına Yakınsın deyimini duyduğunuzda, bir olayın veya durumun yaklaştığını ve bununla birlikte heyecanın arttığını anlayabilirsiniz.

Hakaret mi?


Kına Yak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Babasının cesedi üzerinde otopsi yapan Cumhuriyet savcısını hedef alarak: Kına yakınsın) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısı ve üst Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17025 Karar: 2022/16852 Tarih: 05.07.2022

Karar #2

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (Polise hitaben: Ehliyetim yok, beni yakaladığında kına mı yakacaksın, sen daha ne zaman gideceksin, ne zaman tayinin çıkacak, buradan git ki senden kurtulalım) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17030 Karar: 2022/18326 Tarih: 28.09.2022

Karar #3

Sanığın müşteki polis memurumun gıyabında söylediği iddia olunan ... kına yakın, hepiniz kına yakan" şeklindeki ifadelerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7189 Karar: 2015/5021 Tarih: 10.09.2015

Karar #4

Sanığın kendisi hakkında yargılama yaparak mahkumiyet hükmü veren... (CMK'nm 250. maddesi uyarınca yetkili) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına hitaben yeniden yargılama talebi içeren dilekçede müşteki hakimler ve Cumhuriyet savcısına hitaben yazdığı "Buna sebep yanlış kararı veren DGM yargısıdır. Şimdi onlar kına yaksınlar fatih gibi zafer elde etmiş, Hz Ömer'in adaletini bile geride bırakmıştır. Bravo DGM'ye... Satılmışlara kanıp bana mı gücün yetti. Ey gafil DGM yargısı..." şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın şikâyetçilere yönelttiği sözlerin şikâyetçileri onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/19778 Karar: 2014/1697 Tarih: 22.01.2014

"Kına Yak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.